Vi trycker på de flesta material: plåt, plast, textil m.m. plant eller runt spelar ingen roll.